Ik zoek hulp

Heeft u vragen over hulp en ondersteuning? We helpen u graag. Denk hierbij aan vragen over:

  • wonen
  • verzorging & verpleging
  • werk & inkomen
  • sociale contacten & vrije tijd
  • vervoer.

We geven informatie, advies en korte tijd hulp aan alle inwoners van Ermelo vanaf 18 jaar. We kijken samen wat u nodig heeft om zelf weer verder te kunnen te kunnen. Bel ons of loop binnen bij 1 van onze spreekuren.

Kunnen we uw vraag aan de telefoon of tijdens het spreekuur niet direct beantwoorden? Dan kunnen we ook bij u thuis komen voor een gesprek. In sommige gevallen bent u met 1 of een paar gesprekken al verder geholpen.

We helpen u met uw aanvraag

Wanneer u voor lange tijd hulp en ondersteuning nodig heeft, helpen we u met de aanvraag. Soms is er een indicatiestelling nodig vanuit de Wmo. Bijvoorbeeld voor een scootmobiel, ambulante hulpverlening, huishoudelijke hulp. Meerinzicht beoordeelt en keert uit bij een positief besluit.

We werken samen

We werken nauw samen met u en met andere organisaties in Ermelo. Zo kunnen we ook andere hulp en ondersteuning inzetten.

Naast geven van informatie, advies en hulp voor korte tijd zetten we ons actief in om problemen juist te voorkomen. We willen, samen met u, problemen in de straat, wijk en in de hulpverlening zo vroeg mogelijk zien en zo snel mogelijk zoeken naar oplossingen. We werken daarom o.a. nauw samen met het Leefbaarheidsteam. Maar ook met bijvoorbeeld Welzijn Ermelo en het Centrum voor Jeugd en Gezin.