Wat doen we?

Voor al uw vragen over hulp en ondersteuning kunt u terecht bij het Sociaal Team.U kunt hierbij denken aan vragen op het gebied van wonen, verzorging & verpleging, werk & inkomen, sociale contacten & vrije tijd en vervoer. Wij bieden informatie, advies en kortdurende ondersteuning aan alle inwoners van Ermelo vanaf 18 jaar. Samen met u kijken we wat uw vraag is en wat u nodig heeft om zelf weer verder te kunnen. U kunt telefonisch contact opnemen met het Sociaal Team of binnenlopen bij één van onze spreekuren.

Als uw vraag telefonisch of tijdens het spreekuur niet direct beantwoord kan worden, kunnen wij ook bij u thuis komen voor een gesprek. In sommige gevallen bent u met één of meerdere gesprekken al verder geholpen. Wanneer u langdurig hulp en ondersteuning nodig heeft, kunnen wij u helpen om dit aan te vragen. Wanneer er een indicatiestelling nodig is vanuit de WMO voor bijvoorbeeld een scootmobiel, ambulante hulpverlening, huishoudelijke hulp etc dan zal Meerinzicht deze indicatiestelling beoordelen en eventueel verstrekken.

Het Sociaal Team werkt nauw samen met andere organisaties in Ermelo, zodat we ook andere hulp en ondersteuning kunnen inzetten.

Naast het bieden van informatie, advies en kortdurende ondersteuning zet het Sociaal Team zich actief in om problemen juist te voorkomen. Wij willen, samen met u, problemen in de straat, wijk en in de hulpverlening zo vroeg mogelijk signaleren en zo snel mogelijk zoeken naar oplossingen. Het Sociaal Team heeft hierin een nauwe samenwerking met het Leefbaarheidsteam.

Download hier onze folder!