Werkconferenties ‘Geweldloos ouder worden’

Uitnodiging werkconferenties ‘Geweldloos ouder worden’

Werkt u met ouderen en/of mantelzorgers binnen de gezondheidszorg, welzijn of maatschappelijke ondersteuning? Bent u (zorg)professional, vrijwilliger, praktijkondersteuner of geïnteresseerde? Meld u dan aan voor de conferenties ‘Veilig grijs; geweldloos ouder worden’. U kunt kiezen voor een conferentie bij u in de regio.

Programma
– Opening door lokale vertegenwoordiger gemeente
– Inleiding Marianne van der Krans, projectleider ouderenmishandeling Veilig Thuis Utrecht
– Carla Meuleman of Fenny Tjeenk Willink; financiële alliantie gemeente Epe
– Wilde Kastanje Werkplaats XL De Wilde Kastanje stapt met de zaal in het leven van Mevrouw Van Vliet van 85 jaar. Onderzocht wordt hoe formele en informele zorg elkaar kan ondersteunen bij vermoedens van grensoverschrijdingen bij afhankelijke ouderen. Met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling als gids, wordt zichtbaar hoe Mevrouw Van Vliet geholpen kan worden door de mantelzorgers en professionals om haar heen.
– Lunch
– Workshops: Workshop 1: Mishandeling bij migrantenouderen Workshop 2: Financieel misbruik Workshop 3: Positie en samenspel bij ouderenmishandeling Workshop 4: Ontspoorde mantelzorg

U kunt zich aanmelden en uw voorkeur voor de workshops opgeven via onderstaande app.
Voor de werkconferentie op 21 november in Apeldoorn gaat u naar deze app.

Voor de werkconferentie op 23 november in Ermelo gaat u naar: deze app.
Heeft u vragen? Stuur dan gerust een mail naar l.pouls@moviera.nl.

Dinsdag 21 november van 9.30 tot 16.30 uur in Apeldoorn, Stayokay, Asselsestraat 330
Donderdag 23 november van 9.30 tot 16.30 uur in Ermelo, De Dialoog, Raadhuisplein 4
Zalen zijn open vanaf 9.00 uur

Workshop 1: mishandeling bij migrantenouderen
Tijdens deze workshop wordt in een korte presentatie een beeld gegeven van de positie van oudere migranten. Ook wordt ingegaan op de risicofactoren en beschermende factoren die een rol spelen ten aanzien van ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg.
Aan de hand van praktijkcasussen verkennen de deelnemers cultureel bepaalde gevoeligheden bij de aanpak van mishandeling in migrantenfamilies. Dilemma’s worden besproken en samen wordt gezocht naar mogelijke oplossingen. Ook voor eigen ervaringen en vragen is ruimte.
De workshop wordt geleid door Yvonne Heygele, zij is werkzaam bij het NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten). NOOM is een van de ouderenorganisaties en vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van de oudere migranten. Yvonne heeft in de loop van de jaren diverse projecten geleid om taboe onderwerpen bespreekbaar te maken, waaronder ouderenmishandeling. Het NOOM heeft geparticipeerd in de voorlichtingscampagne Ouderen in veilige handen.

Workshop 2: financieel misbruik
Financieel misbruik is een van de vormen van ouderenmishandeling die veel voorkomt. Financieel misbruik gaat niet alleen over het wegnemen van geld, maar ook van spullen en goederen. In de praktijk kan financieel misbruik er op veel verschillende manieren uitzien. In deze interactieve workshop staan wij stil bij die verschillende vormen, maar ook bij de mogelijkheden om financieel misbruik te voorkomen en aan te pakken.
De workshop wordt geleid door Marianne van der Krans-Vlug zij is werkzaam als projectleider ouderenmishandeling voor het landelijk netwerk van de 26 Veilig Thuis-organisaties en voor Veilig Thuis Utrecht. Tevens is zij een veelgevraagd spreker op congressen en symposia. Een van haar belangrijkste doelen is om een brug te leggen tussen beleid en de praktijk van alledag. Tevens is zij voorzitter van het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling.

Workshop 3: positie en samenspel bij ouderenmishandeling
In deze workshop staat het zelf oefenen van het voeren van gesprekken centraal rondom zorgwekkende signalen of het bespreekbaar maken van vastgestelde feiten die zorgwekkend zijn. Het is mogelijk om te werken met eigen leervragen van de deelnemers.
De workshop wordt geleid door Ilse van Kemenade en Roef Mensink van de Wilde Kastanje.
Ilse van Kemenade is trainer/acteur/partner bij Wilde Kastanje Training & Opleiding en dramadocent. Gespecialiseerd in het ontwerpen en uitvoeren van toegepast theater rondom de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.
Roef Mensink is trainer/acteur/partner bij Wilde Kastanje Training & Opleiding. Studeerde management en communicatie. Gespecialiseerd in familie – en supervisieopstellingen en andere systeemopstellingen.

Workshop 4: ontspoorde mantelzorg Mantelzorg is vrijwillige zorg, meestal verleend door een naaste, vaak uit liefde en genegenheid. Hoe goed de bedoelingen ook zijn, als mantelzorgers de zorg voor hun naaste niet meer aan kunnen, lopen ze het risico om te ontsporen in gedrag dat ze zelf liever niet zouden willen vertonen. De workshop is interactief, actief en creatief. Ze brengen deelnemers in beweging, bijvoorbeeld door een nieuw inzicht, hulpmiddelen om je werk anders aan te pakken, nieuwe kennis of ervaringen van anderen.
Marianne Reij is een trainer met veel ervaring op het terrein van Welzijn en Zorg. Sinds 2002 geeft zij trainingen en begeleidt zij projecten op het gebied van mantelzorgondersteuning, vrijwillige inzet, netwerkversterking en ouderenmishandeling. Zij is gecertificeerd trainer Familiezorg