Succesvolle netwerkbijeenkomst

Het Sociaal Team kijkt terug op een succesvolle netwerkbijeenkomst.

Met elkaar hebben we dilemma’s en eyeopeners besproken rondom het thema Over Lastig Gesproken. Hieruit kwam naar voren dat we wat betreft dit thema vooral samen moeten werken, lef moeten tonen en verantwoordelijkheid niet af moeten schuiven.

Daarnaast kon iedereen via de mentimeter actief deelnemen aan een aantal vragen waar vervolgens de volgende uitkomsten uit zijn gekomen:

Overlast. Welke onderwerpen denkt u aan?:

 

 

De oplossing voor overlast is:

Welke overlast thema’s komt u tegen in uw werk?:

Na een interactief theater van Bint was er gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten en te netwerken.