Eerste resultaten sociaal team bekend.

Ons eerste evaluatierapport is afgerond en beslaat het eerste jaar waarin het Sociaal Team actief is geweest; maart 2015 tot maart 2016.
In de eerste 8 maanden zijn we vooral achter de schermen actief geweest en hebben via onze netwerkpartners de nodige casussen binnen gekregen en behandeld. Vanaf november 2015 zijn we zichtbaar geworden voor de inwoners van Ermelo door onze spreekuren en activiteiten in de buurt; klaptafels in de diverse wijken, themabijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten en de wijkschouw in samenwerking met het Leefbaarheidsteam.
In dit jaar hebben we 65 casussen behandeld. De meeste casussen kwamen via de moederorganisaties binnen, maar ook een aantal externe organisaties wisten ons in dit eerste jaar al te vinden. Vanaf november wisten inwoners ons zelf al direct te bereiken via de spreekuren en telefoondienst.
De inhoud van de vragen had vooral betrekking op sociaal vlak. Hierbij valt te denken aan vragen rondom huisvesting, woonruimte en financiën. Maar ook psychiatrische ondersteuning is veel gevraagd.
Het Sociaal Team heeft niet alle casussen intern opgepakt. In 11 gevallen was er sprake van een nauwe samenwerking met een andere discipline van buiten het team.
Het Sociaal Team heeft laten zien dat er een snelle doorloop van casuïstiek is. De meeste inwoners waren binnen een maand verder geholpen en konden zonder het Sociaal Team weer verder.

Naast deze inwonergerichte vragen, heeft het Sociaal Team zich ook ingezet voor andere zaken. Zoals eerder genoemd, hebben we onszelf laten zien door het organiseren van klaptafels in de wijk (met een banner en flyers op diverse locaties gaan staan, wat voor inwoners een laagdrempelige toegang geeft tot ons), themabijeenkomsten (voor inwoners), netwerkbijeenkomsten (voor informele en formele netwerkpartners) en de wijkschouw (voor de inwoners van een bepaalde wijk). Maar daarnaast heeft er ook een succesvolle bedrijvenroute plaats gevonden, waarbij ‘Wajongeren’ kennis maakten met diverse vakgebieden, om van ‘geen dagbesteding’ te komen tot een betaalde baan. Dit leverde voor 4 van de 8 jongeren een mooie plek op! Op dit moment zijn er al weer voorbereidingen gaande voor een volgende tour.

Ook heeft het Sociaal Team gewerkt aan haar zichtbaarheid. Zoals aangegeven zijn we vanaf november begonnen met spreekuren in de diverse wijken. Sinds die tijd werken we ook met telefonische spreekuren en is de website online. Via de digitale weg zijn we sinds het najaar te vinden op facebook en brengen we periodiek een nieuwsbrief uit aan geïnteresseerde netwerkpartners.

Al met al is er in het eerste jaar veel werk verzet en begint het Sociaal Team steeds meer naam en bekendheid te krijgen. Inwoners weten ons steeds meer te vinden, evenals onze netwerkpartners. We bouwen vol vertrouwen verder aan ons team in het nieuwe jaar!