Bijeenkomst “Terug naar de bedoeling”

Puzzelen in de samenwerking tussen zorg, informele zorg en welzijn in Ermelo – vanuit inwonersperspectief.

 

Hierbij nodigen gemeente Ermelo, Welzijn Ermelo, Zorgbelang Inclusief en Sociaal Team Ermelo u uit voor een bijeenkomst over het thema

Hoe leggen we de juiste verbindingen tussen zorg, informele zorg en welzijn voor (kwetsbare) ouderen in Ermelo

Wanneer?

11 april 2019 van 17:15 – 19:45 uur  – met soep en broodjes

Waar?

De Dialoog  Raadhuisplein 4  3851 NT Ermelo

Wie?

Zorgverleners, ondersteuners, begeleiders, vrijwilligers, ouderen

Waarom?

Na 2 jaar is het werken met OZO-verbindzorg-ouderenteams geëvalueerd. Hieruit is gebleken dat de verbindingen tussen zorg, informele zorg en welzijn nog niet altijd vanzelfsprekend zijn. Een initiatiefgroep van gemeente Ermelo, Welzijn Ermelo en Zorgbelang Inclusief nodigt u uit voor een interactieve bijeenkomst over de thema.

Doel van de bijeenkomst is om een lokale impuls te geven in Ermelo ter bevordering van samenwerking tussen het sociaal domein en het medisch domein rond de ondersteuning en zorg van (kwetsbare) ouderen. Door de inwoner centraal te stellen (niet het systeem) en elkaar goed te leren kennen, weten wie wat doet en waarom, begrip te hebben voor elkaars wereld en elkaars dillema’s hierin te begrijpen ontstaat een belangrijke basis voor een nog betere samenwerking.

Na afloop van deze bijeenkomst heeft u beter zicht op het netwerk dat betrokken is bij (kwetsbare) ouderen en weet u met wie u belangrijke informatie kunt delen.

 

Programma

17:15            inloop met soep en broodjes

17:45            Inleiding

  •                           – welkom
  •                           – aanleiding: evaluatie OZO
  •                           – wat is er al gebeurd en hoe past deze bijeenkomst daarin?
  •                           – wat zal het vervolg zijn?

17:55           Toelichting programma

18:00            Casuïstiek – bespreking in gemengde groepen

19:15           Terugkoppeling en vervolgafspraken

19:45            Afsluiting

 

Aanmelden en informatie

U kunt zich aanmelden via deze link Aanmeldformulier, graag vóór 1 april 2019

 

Voor informatie kunt u terecht bij:

Pauline Beelen           p.beelen@ermelo.nl

Mireille Heemskerk    mireille.heemskerk@sociaalteamermelo.nl

Yvonne Ruigrok         yvonneruigrok56@gmail.com

Pieneke Koops          p.koops@ermelo.nl

Antoinette Meys        AntoinetteMeys@zorgbelanginclusief.nl

Imke Bardoel            ImkeBardoel@zorgbelanginclusief.nl