Geslaagde netwerkbijeenkomst

Op 21 april j.l. organiseerde het sociaal team een netwerkbijeenkomst voor de formele en informele zorg met als thema “zelfregie”. Er waren ongeveer 60 netwerkpartners aanwezig. Het sociaal team vertelde over de actuele stand van zaken en heeft daarna het thema zelfregie ingeleid. Vervolgens zijn we in groepen uit elkaar gegaan om verder in gesprek te gaan over dit onderwerp. Voordeel hiervan was dat de formele en informele zorg kennis konden uitwisselen over het thema. Na een plenaire terugkoppeling werd, onder het genot van een hapje en een drankje, nader met elkaar kennis gemaakt. Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst en hopen u een volgende keer wederom te mogen ontmoeten.

Netwerk ST